Stockholm läser och skriver

Hanna Stjernfeldt i Blackebergs bibliotek
Hanna Stjernfeldt, bibliotekarie på Blackebergs bibliotek

En stad – en bok. Det är mottot för Stockholm läser, en bokcirkel i storformat vars idé är att stockholmare läser samma bok samtidigt, och pratar med varandra om den. Ett sätt att låta litteraturen inspirera till samtal mellan människor som kanske inte känner varandra, men delar samma stad.

Projektet startade 2002 av författaren Helena Sigander. Hon inspirerades av liknande läsprojekt i USA, till exempel ”One Book, One Chicago”, som sedan 2001 drivs av Chicago Public Library. 2008 lämnade Helena Sigander över projektet till Författarcentrum, och sedan 2011 arrangeras Stockholm läser av Författarcentrum och Stockholm stadsbibliotek tillsammans.

Ett av kriterierna för en Stockholm läser-bok är att den ska utspela sig i Stockholm. Under de nära tjugo år som Stockholm läser varit igång har vi haft möjlighet att läsa Stockholmsskildringar som ”Doktor Glas” av Hjalmar Söderberg, ”Ett öga rött” av Jonas Hassen Khemiri, ”Norrtullsligan” av Elin Wägner och ”Var det bra så?” av Lena Andersson. Vilken bok som blir Stockholm läser-bok utses av en jury och tillkännages under pompa och ståt i januari varje år. 2021 års bok är ”Janne, min vän” av Peter Pohl.

Litteratursamtal som växer vidare 

Runt boken och läsningen anordnar biblioteken i Stockholm en mängd program av olika slag: författarsamtal, stadsvandringar, högläsningar, panelsamtal och bokcirklar. 2021 tog biblioteken i Blackeberg och Skärholmen bokcirkelformatet ett steg vidare genom att starta en kombinerad läse- och skrivarcirkel med utgångspunkt i ”Janne, min vän”. Det blev ”Stockholm läser och skriver”. 

Hanna Stjernfeldt arbetar på Blackebergs bibliotek och hennes kollega Terese Danielsson på Skärholmens bibliotek. De hämtade inspiration till ”Stockholm läser och skriver” från en digital bokcirkel kring ”Pesten” av Albert Camus som Stockholms stadsbibliotek arrangerade under pandemiåret 2020. Där följdes vissa boksamtal upp med skrivarträffar.

– Träffarna blev en förlängning av litteratursamtalen där deltagarna fick en möjlighet att formulera sina egna erfarenheter av hur det är att leva i en pandemi. Vi tyckte att skrivandet var ett bra sätt att utveckla boksamtalen. I år ville vi jobba vidare på detta sätt och valde att göra det inom Stockholm läser, säger Hanna Stjernfeldt.

Övningar i kreativt skrivande skapade trygghet 

Hanna och Terese samarbetade kring upplägget för cirklarna men valde sedan att jobba på lite olika vis. Medan Terese hade en färdig plan från början ville Hanna känna av gruppen och testa upplägget vartefter. Våren 2021 var all programverksamhet fortfarande online så ”Stockholm läser och skriver” genomfördes via Zoom. Den första träffen var ett klassiskt boksamtal som följdes upp med tre skrivarträffar. 

Hanna, som har deltagit i en utbildning hos Regionbibliotek Stockholm om kreativt skrivande på bibliotek, använde sig nu av de metoder och övningar som hon själv fick prova där. Under första skrivarträffen fick deltagarna göra olika skrivövningar för att komma igång. Exempelvis fick deltagarna välja varsin mening ur boken och dela den med de andra i möteschatten. Var och en valde sedan en av meningarna och skrev fritt vidare på den. Till de två efterföljande träffarna skrev deltagarna egna texter med inspiration från boken. Deltagarna läste upp sina texter för varandra och alla kunde ge respons. Det var viktigt att få till en trygg och tillåtande atmosfär i gruppen, så att alla skulle våga dela med sig av sina texter och ge feedback till de andra. Men hur lyckas man med det?

– För att skapa trygghet valde jag att inleda med skrivövningarna. Skrivandet blir prestigelöst och det som skrivs behöver inte bli en färdig text. Och så är det bra att som cirkelledare vara lyssnande, inkännande, lyhörd och snäll! Sedan bidrar deltagarna mycket själva till att det blir bra, säger Hanna. 

Gruppen var blandad och homogen på samma gång – samtliga deltagare var kvinnor, men vilken erfarenhet de hade av att skriva varierade, alltifrån nybörjare till någon som redan hade ett eget skrivprojekt igång. Men det funkade bra, tycker Hanna. Träffarna i cirkeln var värdefulla för dem som deltog och det finns intresse av att fortsätta att mötas och dela texter med varandra.

– Det här blir ett sätt att formulera och dela sina erfarenheter med andra. Jag tycker att det stämmer väl med bibliotekens demokratiska uppdrag, säger Hanna.

Nu planerar Hanna och Terese att samla ihop texterna till ett gemensamt häfte som kan finnas på biblioteken i Skärholmen och Blackeberg. Ett häfte med texter som andra stockholmare kan läsa och kanske prata om?

Biblioteksredaktionen 2021-09-09

Senast uppdaterad
2021-10-18

Skriv ut

Till toppen av sidan