Sluta spekulera, agera – användardriven biblioteksutveckling

Biblioteksväsendet befinner sig i en brytpunkt. Den digitala kommunikationen och informationsförsörjningen synliggör nya typer av utanförskap som blir till gap i samhället. Samtidigt ger den nya möjligheter till deltagande och skapande. De tidigare strukturerna utmanas.
En förutsättning för att behålla och stärka bibliotekens relevans är att verksamheten utvecklas utifrån en förståelse för besökarens behov, drivkrafter och beteenden. För att hela verksamheten ska göra en förflyttning krävs att alla ges samma möjligheter att bidra och att organisationen stöttar innovation och entreprenörskap.

2021 genomförde Stockholms stadsbibliotek en kompetensutveckling som omfattade i stort sett alla medarbetare. Under sju dagar tränades de i metoder för verksamhetsutveckling baserade på användarupplevelse. Ett unikt projekt för att säkerställa att biblioteket fortsätter vara mer relevant än någonsin!

Daniel Forsman 2022-02-17

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna, startat 2018 på initiativ av Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

Se hela presentationen här. Filmen är cirka 20 minuter. För text, tryck på "visa undertexter".

Senast uppdaterad
2022-02-17

Skriv ut

Till toppen av sidan