Profilkläder ska öka tryggheten på biblioteken

Stockholms stadsbibliotek arbetar systematiskt på flera plan för att skapa trygga och välkomnande biblioteksrum. Som en av flera delar i detta arbete har biblioteket tagit fram nya profilkläder för personalen. Genom att göra de anställda mer synliga är tanken att öka tryggheten både mellan personal och besökare och mellan kollegor. Ytterligare ett perspektiv är att synliggöra personalen särskilt för besökare med olika funktionsvariationer, för vilka biblioteket annars lätt upplevs som en stökig plats som är svår att orientera sig i.

Elisabeth Aquilonius är biträdande stadsbibliotekarie i Stockholm och hon har lett arbetet med att ta fram de nya profilkläderna. Hon beskriver att profilkläderna tydliggör rollen som tjänsteperson både för besökare och för personalen. Kläderna kommer underlätta för besökare att veta vem man ska fråga om hjälp, de har också potential att stärka de anställda i att våga dra tydligare gränser mot bibliotekets besökare.

– Ur ett trygghetsperspektiv underlättar profilkläderna i mötet med våra besökare, det blir ett slags gränssättning. Den ökade synligheten underlättar också om det uppstår en incident och en medarbetare behöver stöd från en kollega, det blir enklare att uppfatta var en kollega är i biblioteksrummet, säger Elisabeth.

Elisabeth Aquilonius med en kollega vid en bokhylla.

Elisabeth Aquilonius tillsammans med en biblioteksmedarbetare, bägge i bibliotekets nya profilkläder. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Det har varit en gedigen process att ta fram de nya arbetskläderna. Inledningsvis genomförde Stockholms stadsbibliotek ett pilotprojekt på Högdalens bibliotek och på Stadsbiblioteket vid Odenplan, och baserat på input från medarbetare och besökare har projektgruppen tagit fram en serie tjänstekläder.  I detta arbete har biblioteken samarbetat med ett skrädderi som till vardags jobbar med några av landets främsta kläddesigners och resultatet är två typer av västar som kompletterar tröjor och förkläden i stadens ordinarie utbud av tjänstekläder.

– Vi har tagit fram plagg som ska funka för våra medarbetare och deras behov. Man ville till exempel gärna ha plagg som man kan bära över sina egna kläder. Resultatet har blivit väldigt bra tycker jag, säger Elisabeth Aquilonius.

Maria Schtrutz är biblioteksassistent på Stadsbiblioteket vid Odenplan och medverkade i arbetsgruppen som tog fram de nya kläderna.

– Vi fick tycka till om modeller och tygkvaliteter. Tanken var att vi skulle hitta olika alternativ så att det finns något som funkar för alla och att det skulle vara praktiskt, som att det fanns ordentliga fickor till exempel, säger Maria.

Inledningsvis fanns ett stort motstånd bland delar av personalen mot beslutet att införa profilkläder på biblioteken. Som ett resultat av detta ändrades bland annat färgen på plaggen från blått till svart och det lades till flera olika modeller för att öka valmöjligheten. Maria Schtrutz tycker att resultatet har blivit bra och över lag är hon positiv till att bibliotekspersonalen ska bära profilkläder när de bemannar biblioteket.

– Framförallt tycker jag att det är viktigt för att skapa trygghet och tydlighet för besökare med olika funktionsnedsättningar. Det måste synas tydligt vem som är anställd och vem man kan be om hjälp, säger Maria Schtrutz.

Profilkläderna kommer att levereras i slutet av 2021 och bäras av all personal som bemannar biblioteken i början av 2022.

Biblioteksredaktionen 2021-12-03

Senast uppdaterad
2021-12-03

Skriv ut

Till toppen av sidan