Parläsning väcker barnens läslust

Bibliotekarien Märta Linnros.
Märta Linnros i Rinkeby bibliotek. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Två eftermiddagar i veckan kommer en grupp på 25 barn till Rinkeby bibliotek för att utforska böcker och läsning. Gruppen byts ut varje termin och sammanlagt har 150 barn deltagit i projektet "Läslust i Rinkeby" sedan starten 2018. Märta Linnros är en av två bibliotekarier som arbetar med projektet.

–  Det har funnits ett mycket stort intresse att få delta. När jag har arbetat i andra områden har det varit en utmaning att nå ut med bibliotekets verksamhet, men här i Rinkeby hade vi 80 sökande till 20 platser efter ett par veckor, säger Märta Linnros.

Initiativet kom ursprungligen från socialförvaltningen eftersom många barn och unga i Rinkeby går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Genom ett samarbete med Rinkeby bibliotek och stadsdelsförvaltningen har man arbetat tillsammans för att stärka barnens läsförståelse.

– Många barn som vi träffar lär sig läsa och avkoda text snabbt, men sen när man pratar om texterna förstår de inte vad de har läst, säger Märta Linnros. 

Hamdi och Chichi.

Chichi Violet Achioyamen (till höger) är lässtödjare och är en av de studenter som har deltagit i projektet flest terminer. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Projektet bygger på metoden paired reading som går ut på att ett barn och en vuxen lässtödjare läser högt ur samma bok samtidigt. Om barnet fastnar kan lässtödjaren hjälpa barnet vidare, och de kan stanna upp och prata om vad de har läst. Märta Linnros upplever att styrkan med paired reading är att barnen kan använda metoden på olika sätt beroende på vilka behov de har.

– En del läser mest själva med stöd då och då av lässtödjaren och en del får hjälp och flyt i läsningen genom att följa med i lässtödjarens läsrytm.

Hamdi som läser en bok.

Hamdi är en av vårens deltagare i "Läslust i Rinkeby". På måndagar och onsdagar träffar hon sin lässtödjare Chichi. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Enligt Märta Linnros har en av de främsta framgångsfaktorerna varit relationen som byggs mellan barnet och lässtödjaren. Alla barn paras ihop med en person mellan 20 och 35 år som pluggar på högskola eller universitet. Lässtödjaren ska vara en förebild och inspirera till läsning och studier. Biblioteket har hållit i träffarna medan en projektledare från stadsdelsförvaltningen har hållit i kontakten med barnens föräldrar. I projektet finns även en specialpedagog som kan handleda om något barn har särskilda stödbehov. 

”Rörande överens om att man vill se en fortsättning”

"Läslust i Rinkeby" finansieras genom pengar från sociala investeringsfonden. Johanna Olaison är biträdande enhetschef för biblioteket i Rinkeby och sitter även i styrgruppen för projektet.

– Tack vare externa medel har vi fått möjlighet att arbeta med metodutveckling. Vi har fått resurser och tid för att utvärdera och följa upp, vilket är en lyx som vi sällan har råd med, säger Johanna Olaison.

Vårterminen 2021 är den sista terminen för "Läslust i Rinkeby", och Johanna Olaison undersöker möjligheterna för en fortsättning även efter att den externa finansieringen har löpt ut.

– Alla aktörer är rörande överens om att man vill se en fortsättning, men i nuläget finns inget beslut, säger Johanna Olaison.

Märta Linnros hoppas att verksamheten ska kunna fortsätta i någon form. Utvärderingar har visat att projektet, och framförallt relationen med handledaren, har gjort stor skillnad för hur barnen ser på sig själva och på böcker. 

– Många barn har fått en förändrad inställning till läsning. Genom projektet skapas en positiv relation med böcker som förhoppningsvis kommer sitta i hela livet, säger Märta Linnros.

Biblioteksredaktionen 2021-04-27

Metodbeskrivning av Paired Reading (pdf)

Senast uppdaterad
2021-04-27

Skriv ut

Till toppen av sidan