Ny i Sverige

Information Sverige

En webbplats med information för dig som är nyanländ i Sverige. Här kan du läsa om boende, ekonomi, arbete, att lära sig svenska och mycket mer. Informationen finns på flera olika språk.

Läs mer på Information Sveriges webbplats

Ny i Stockholm

Webbplatsen vänder sig till dig som är ny i Sverige och bor i Stockholm. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län står bakom webbplatsen och håller kurser om det svenska samhället, på flera olika språk.

Läs mer på Ny i Stockholms webbplats

Sweden.se

Det här är Sveriges officiella webbplats och innehåller fakta om samhälle, kultur, natur, affärsverksamhet, studier med mera. Språket är engelska, men det finns faktablad i pdf att ladda ner på flera andra språk. Webbplatsen finns också på arabiska, kinesiska och ryska.

Läs mer på Sweden.se

Goda råd till dig som söker asyl i Sverige

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) är en organisation som arbetar för att stärka asylrätten. Här kan du ladda ner FARR:s “Goda råd till dig som söker asyl”. Broschyren finns på flera olika språk.

Läs mer på Flyktinggruppernas Riksråds webbplats

Böcker, nyheter och radio

Böcker på lättläst svenska

På biblioteket finns böcker på lätt svenska, både berättelser och faktaböcker för unga och vuxna. Sök bland lättlästa böcker på bibliotekets webbplats eller fråga på ditt bibliotek.

8 sidor

8 sidor är en nyhetstidning på lätt svenska. Den innehåller inrikes- och utrikesnyheter men också reportage om sport och kultur.

Läs mer på 8 sidors webbplats

Radio Sweden på lätt svenska

Här kan du lyssna på nyheter om Sverige på lätt och tydlig svenska.

Läs mer på Sveriges Radios webbplats

Arbete

Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingens webbplats finns information på flera olika språk.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Körkort

Trafikverket

Trafikverket hanterar bland annat kunskapsprov för körkort och taxilegitimation. Information på webbplatsen finns på flera olika språk. Här kan du också boka prov för olika typer av körkort. 

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Transportstyrelsen

På Transportstyrelsens webbplats finns information om hur du ansöker om körkortstillstånd. Du kan läsa om vad som gäller om du har körkort från ett annat land. Det finns information på flera olika språk.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Utbildning och skola

Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa om den svenska skolan. Det finns information om förskola, grundskola, gymnasium och utbilning för vuxna.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Centrala Studiemedelsnämnden (CSN)

När du studerar kan du få lån och bidrag från CSN. På deras webbplats finns information på flera olika språk.

Läs mer på CSN:s webbplats

Vård och omsorg

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden har information om vanliga symtom och sjukdomar, undersökningar, om regler och rättigheter i vården, på olika språk. 

Läs mer på 1177 Vårdguidens webbplats

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon (020-50 50 50) för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Information finns på lätt svenska och flera andra språk. 

Läs mer på Kvinnofridslinjens webbplats

Ungdomsmottagningen

UMO är en webbplats för alla mellan 13 och 25 år. Här kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Läs mer på UMO:s webbplats

YOUMO är UMO:s flerspråkiga webbplats på somaliska, tigrinska, engelska, arabiska och dari.

Läs mer på YOUMO:s webbplats

UPOS

UPOS – upplysning på olika språk, är RFSU:s satsning på att nå ut med sexualupplysning till personer som inte har svenska som modersmål. Förutom på svenska finns filmerna på 13 olika språk, med svenska undertexter.

Läs mer på RFSU:s webbplats

Myndigheter

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen arbetar bland annat med barns och ungas rättigheter. På deras webbplats finns Barnkonventionen att läsa på olika språk.

Läs mer på Barnombudsmannen:s webbplats 

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har tagit fram informationsmaterial på många språk. Informationen riktar sig direkt till brottsoffer. Där finns information om rättsprocessen, stöd och hjälp till brottsoffer, ersättningsfrågor och kontaktuppgifter till myndigheter och frivilliga organisationer.

Läs mer på Brottsoffermyndighetens webbplats

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Information finns på svenska, engelska och teckenspråk.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Naturvårdsverket

Allemansrätten gör att det är fritt att vistas i naturen, vandra och tälta. Men det finns regler som är viktiga att känna till och följa. Naturvårdsverket har informationsmaterial om allemansrätten på lätt svenska och på andra språk.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Regeringen

På regeringens webbplats kan du läsa om hur Sverige styrs. Information finns på många olika språk.

Läs mer på Regeringens webbplats

Skatteverket

Skatteverket arbetar med att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. De utfärdar även id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige och utreder skattebrott. På deras webbplats finns en hel del information på andra språk. Bland annat finns korta filmer om flyttanmälan, id-kort och annat som kan vara bra att veta när man är ny i Sverige.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Sveriges riksdag

Sveriges riksdags webbsida finns på engelska och på lätt svenska. På flera andra språk finns kortfattad information om riksdagen och demokrati och hur riksdagen arbetar. 

Läs mer på Riksdagens webbplats

Senast uppdaterad
2020-02-17

Skriv ut

Till toppen av sidan