Lästips om Ukraina och Ryssland: Agnes Hellström

Agnes Hellström.
Agnes Hellström. Foto: Ingrid Heller.

Författaren och journalisten Agnes Hellström är sedan 2016 ordförande för Svenska Freds, en politiskt och religiöst obunden fredsorganisation som grundades 1883. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som är föreningens fullständiga namn, är emot ett svenskt Natomedlemskap. Läs mer på Svenska Freds webbplats.

Här kommer lästips från Agnes Hellström och hennes kollegor på Svenska Freds:

 • "Ned med vapnen!" av Bertha von Suttner. Skriven för snart 120 år sedan men högaktuell om destruktiva upprustningspiraler och om att människor alltid är förlorare i krig. 
 • "Den svenska vapenexporten" av Linda Åkerström (anställd på Svenska Freds) om varför Sverige har en vapenexport  och vad det innebär. 
 • "Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?" av Stina Oscarson. Om ickevåld som metod för motståndshandling och många bra exempel på när det fungerat
 • Natoutredningen, en analys av hur ett Nato-medlemskap skulle påverka Sverige och dess närområdes säkerhet, samt landets utrikespolitiska relationer. 

Biblioteket tipsar

 1. Omslagsbild: Ned med vapnen! av

  Ned med vapnen!

  Den förmögna grevinnan och generalsdottern Martha Althaus liv verkar vara förutbestämt. Som ung adelskvinna i den habsburgska monarkin i mitten av 1800-talet är det tänkt att hon ska ägna all sin tid åt mottagningar, baler och kurortsvistelser - och societetsskvaller. Samma kväll som Martha debuterar i det kejserliga sällskapslivet träffar hon en stilig officer som hon snart gifter sig med. De kretsar som paret tillhör genomsyras av glödande patriotism. Det finaste som finns är att vara soldat. Och det finaste en soldat kan göra är att dö i krig för sitt land. Det här synsättet skriver alla entusiastiskt under på, även den unga officershustrun Martha. När sedan kriget kommer förändras allt. Efter en personlig tragedi inser Martha vad krig egentligen innebär. Skakad ifrågasätter hon med en allt starkare röst det som alla i hennes närhet hyllar: kriget som den ädlaste av konfliktlösningar. Men Martha Althaus kritiska synpunkter tas inte på allvar. Krig har ju alltid funnits, säger man. Motståndet får henne att skärpa sina argument och på allvar propagera för en värld utan vapen. En värld utan krig. Bertha von Suttner (1843-1914) var författare, tidskriftsredaktör och fredsaktivist. Hon var initiativtagare till Nobels fredspris och tillika den första kvinnliga mottagaren av detsamma. "Ned med vapnen!" gjorde von Suttner till en förgrundsgestalt i den framväxande fredsrörelsen. Romanen väckte stor debatt när den kom och dess budskap - en total avrustning av alla stater i världen - är lika lockande, provocerande och främmande i dag som när boken först publicerades.

 2. Omslagsbild: Den svenska vapenexporten av

  Den svenska vapenexporten

  Boken redovisar fakta om svensk vapenexport: historik, produkterna, mottagarländerna, företagen, statens roll, lagar och riktlinjer för exporten, politiken, jämförelser med andra exportländer och vapenexporten i ett ekonomiskt perspektiv. Den berättar också om...

 3. Omslagsbild: Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? av

  Tror du att du kan förändra världen utan att a ...

  Stina Oscarson har med serietecknaren Sara Granér skrivit denna bok om att vara medborgare. Författarna ser boken som en kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld, och vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas. Författarna är...

 4. Omslagsbild: Sverige, Nato och säkerheten av

  Sverige, Nato och säkerheten betänkande från N ...

  Resursstarka röster kräver att Sverige ska gå med i Nato och vill att frågan utreds. Den sittande regeringen säger nej eftersom ett medlemskap inte ses som aktuellt. Under tiden drivs dock Sverige med de små stegens politik allt närmare denna militärallians – utan varken allmänhetens vetskap eller en egentlig diskussion. Våren 2016 kan ytterligare ett steg komma att tas när Riksdagen ska rösta om det s k värdlandsavtalet. Det är ett beslut med avsevärda säkerhetspolitiska konsekvenser men betraktas av ansvariga politiker som enbart en teknisk fråga. Detta var bakgrunden till att en oberoende grupp beslöt att starta en egen Natoutredning. Gruppen har en unik samlad erfarenhet och består av Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Stina Oscarson, Pierre Schori och Linda Åkerström med Lars Ingelstam som huvudsekreterare. "Natoutredningens betänkande Sverige, Nato och säkerheten" redovisar historiska fakta, säkerhetspolitiska analyser och dessutom alternativ till den utveckling som idag beskrivs som den enda. Den tar sin utgångspunkt i frågan som alla verkar ha glömt på vägen: Är Nato verkligen vägen till en långsiktigt hållbar fredsordning?

Senast uppdaterad
2023-04-04

Skriv ut

Till toppen av sidan