Lästips om Nato: Robert Dalsjö

Robert Dalsjö, foto: Niklas Kärrberg.
Robert Dalsjö, foto: Niklas Kärrberg.

Robert Dalsjö arbetar vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (fd FOA) med analys av politisk-militära frågor, och har också tjänstgjort vid Försvarsdepartementet och Sveriges delegation till Nato. Han har masterexamen från Georgetowns universitet och doktorerade i krigsvetenskap vid King’s College, London. Förutom att skriva forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar föreläser han, kommenterar i media och deltar i den offentliga debatten om nationell och euroatlantisk säkerhet. 

Nedan hittar du Robert Dalsjös tips i vår katalog. Utöver dessa tipsar Robert även om:

Konsekvenserna av ett eventuellt finskt Natomedlemskap – en bedömning av Mats Bergquist, Francois Heisbourg, René Nyberg och Teija Tiilikainen.
"På uppdrag av det finländska utrikesdepartementet utvärderade en grupp finländska och internationella experter för- och nackdelar med Natomedlemskap för Finland, och avgav denna slutrapport."

Försvarspolitiskt samarbete – effektivitet, solidaritet, suveränitet
"Statlig utredning (Fö 2013:B) om förutsättningarna för militärt samarbete utan Natomedlemskap av f.d. ambassadör Tomas Bertelman. Huvudslutsatserna var att sådant samarbete inte kunde väga upp svagheten hos vårt försvar, samt att man i Moskva troligen redan räknade oss till motståndarlägret, varför alliansfriheten i dess dåvarande form gav oss alliansmedlemskapets nackdelar utan att ge oss dess fördelar."

Trapped in the twilight zone? Sweden between neutrality and Nato av Robert Dalsjö.
"Mitt försök att i en rapport klarlägga orsaker och attityder bakom Sveriges (och i viss mån Finlands) ambivalenta relation till Nato."

Life-Line Lost: The Rise and Fall of “Neutral” Sweden’s Secret Reserve Option of Wartime Help from the West av Robert Dalsjö
"Min doktorsavhandling om sken och verklighet i den svenska säkerhetspolitiken under det kalla kriget. Undersökningen visar att regeringen i hemlighet hade godkänt omfattande förberedelser för krigstida militär samverkan med västmakterna, vars hjälp vi skulle ha behövt om Sovjetunionen angrep oss, trots att detta gick stick i stäv mot allt striktare offentliga uttalanden om neutralitetspolitikens krav. Engelsk text." 

Natos hemsida
"Här finns en mängd officiell information och länkar till webresurser som bibliotek och arkiv, exempelvis grundläggande dokument från Natos förhistoria till våra dagar eller Natos senaste strategiska koncept. Konceptet från 2022 uttrycker en överenskommelse angående alliansens mål, uppgifter, metoder och prioriteringar givet situationen i omvärlden. Engelsk och fransk text".


Biblioteket tipsar

 1. Omslagsbild: NATO - en allians i tiden av

  NATO - en allians i tiden

  "Den i mitt tyckte klart bästa boken om Nato på svenska. Kunnigt, balanserat och lågmält reder den f.d. diplomaten ut vad Nato är och inte är (det finns många vanföreställningar i Sverige), varför organisationen kom till, dess utveckling över tiden genom kriser och kompromisser, dess roll under olika epoker, samt inte minst dess speciella beslutskultur som gjort att Nato har fungerat - trots motsättningar och trots att det är en mellanstatlig organisation där besluten tas i enhällighet."

 2. Omslagsbild: NATO av

  NATO historien om en försvarsallians i förändring

  "Klar, lättläst och engagerad genomgång i bokform av Natos karaktär, utveckling och roll under olika perioder, skriven av den i frågan troligen kunnigaste svenska universitetsforskaren (verksam i Köpenhamn), som länge varit en förespråkare för svenskt medlemskap."

 3. Omslagsbild: Den dolda alliansen av

  Den dolda alliansen Sveriges hemliga NATO-förbi ...

  "Storsäljande och avslöjande skildring i bokform av kontrasterna mellan den svenska säkerhetspolitikens öppna och hemliga sidor, baserad på omfattande läsning, arkivstudier och intervjuer genomförd av Sveriges främste säkerhetspolitiska reporter. Belönad med grävpriset guldspaden."

 4. Omslagsbild: Bevara alliansfriheten av

  Bevara alliansfriheten nej till Nato-medlemskap ...

  "Bred antologi med argument mot svenskt Natomedlemskap från olika perspektiv."

 5. Omslagsbild: Vi som inte var med i kriget av

  Vi som inte var med i kriget om Sverige, Norden ...

  "Tankeväckande från Sveriges Radios mångårige Nordenkorrespondent där grundtesen är att eftersom Sverige – till skillnad från våra nordiska grannar och nästan alla Europas folk - haft turen att undgå 1900-talets stora katastrofer, så saknar vi kollektivt förståelse för att det kan gå riktigt illa liksom känslan av ödesgemenskap med andra länder."

Senast uppdaterad
2023-11-06

Skriv ut

Till toppen av sidan