Lästips Om barns läsning: Maria Heimer

Maria Heimer, foto: Roger Nellsjö
Maria Heimer, foto: Roger Nellsjö

Maria Heimer är verksam som författare och föreläsare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling. Maria Heimer har skrivit flera böcker om barns och ungas läsning för personal i förskola och skola, vårdnadshavare samt andra betydelsefulla vuxna

Nedan hittar du Maria Heimers tips. Utöver dessa tipsar Maria om antologin "Lära barn att läsa" (2022).


Biblioteket tipsar

 1. Omslagsbild: Läsningens magi av

  Läsningens magi högläsaren, barnet, boken och ...

  "Som vuxen kan man göra stor skillnad i ett barns liv genom att läsa högt, läsa själv och på olika sätt stötta barnet i den självständiga läsningen. Den här boken är skriven för alla som har ett barn i sin närhet, från spädbarn upp till 18 år. Boken innehåller konkreta exempel på hur och vad man kan läsa högt för barn i olika åldrar och även tips på hur man kan motivera barn och unga till att läsa på egen hand."

 2. Omslagsbild: Läslust i hemmet av

  Läslust i hemmet så stödjer du ditt barns skri ...

  "Hemmet har stor betydelse för barns läsmotivation och läsutveckling. Boken ger konkreta exempel på hur man kan stötta barns läs- och skrivutveckling i åldern 0–9 år. Den berör både högläsning och barnets egen läsning."

 3. Omslagsbild: Läscoachens ABC av

  Läscoachens ABC att bygga och coacha fram läsh ...

  "Vad som krävs för att barn ska bli motiverade till att läsa och utvecklas som läsare skriver läscoachen om. Björsell ger också exempel på hur man kan samtala om texter och böcker och vilka strategier man kan använda sig av för att förstå det man läser. Boken är skriven för pedagoger men kan läsas av alla som vill veta mer om barns och ungas läsning."

 4. Omslagsbild: Läsa högt av

  Läsa högt en bok om högläsningens förtrolland ...

  "Högläsning är något av det allra viktigaste man kan göra under ett barns uppväxt, från barnets första dag i livet och upp genom alla åldrar. Vad det är som gör högläsningen så betydelsefull och hur man kan läsa för att fånga barnet, är något av det som Mem Fox tar upp i boken."

 5. Omslagsbild: Lära barn att läsa av

  Lära barn att läsa vägen från fonologisk medv ...

  Hur lär man barn att läsa? I boken har LegiLexi samlat texter av forskare och experter kring olika aspekter av läsning. Modellen The Simple View of Reading ligger till grund för dispositionen. Utöver fakta, teorier och modeller förankrade i forskning ger boken...

Senast uppdaterad
2023-06-15

Skriv ut

Till toppen av sidan