Krisinformation, källkritik och läget i Ukraina

Bibliotekens uppdrag är att bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Här hittar du länkar till information från svenska myndigheter, information om Ukraina och Ryssland samt guider som hjälper dig att vara källkritisk.

Krisinformation.se presenterar samlad information från svenska myndigheter om kriget i Ukraina 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om Rysslands invasion av Ukraina

Utrikespolitiska institutets information om Ryssland och Ukraina – fritt tillgänglig via Landguiden

FOI:s samling av information och rapporter om Ryssland

Digitekets kurs i källkritik på nätet

Internationella faktagranskningar i krigets informationsflod – Digiteket 

Statens medieråds kunskapsbank om källkritik

Senast uppdaterad
2022-03-11

Skriv ut

Till toppen av sidan