Flytt av lånecentralen för mångspråkig media

Uppdaterad 2022-03-28

Den nationella lånecentralen för mångspråkiga media är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för Sveriges folkbibliotek.

Fram till 2019 drevs lånecentralen som en del av Internationella biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek. Under 2019 genomfördes en organisationsförändring inom Stockholms stadsbibliotek, där Internationella bibliotekets publika verksamhet och det statliga medieförsörjningsuppdraget separerades. Målsättningen med den nya organisationen är att utifrån det statliga uppdraget bättre kunna svara upp mot behoven vid de svenska biblioteken.

Den nationella lånecentralen för mångspråkig media är nu flyttad till nybyggda lokaler på Stockholms stadsarkiv Liljeholmskajen. Flytten innebar att vi tillfälligt stängde både lånecentral och publik verksamhet, men den långsiktiga ambitionen är att utveckla och förbättra både den publika verksamheten för besökare på Internationella biblioteket och lånecentralens stöd till mångspråkig medieförsörjning för Sveriges folkbibliotek. 

Lånecentralen        

Från och med 7 januari 2020 är det endast möjligt för de svenska folkbiblioteken att beställa depositioner från lånecentralen. Vi hoppas kunna ta emot beställningar på enstaka fjärrlån via Libris inom kort.

Den mångspråkiga lånecentralen med ansvar för inköp, katalogisering och stöd för medieförsörjningen vid Sveriges folkbibliotek tillhör organisatoriskt inom Stockholms stadsbibliotek enheten "Digitala biblioteket och medier". Under 2022 kommer webbplatsen interbib.se att renodlas till en tjänst inriktad mot Sveriges folkbibliotek. En reviderad upplaga av en mångspråkig medieförsörjningsplan kommer också att lanseras under året.

Publik verksamhet vid Internationella biblioteket        

Internationella biblioteket är Stockholms stadsbiblioteks profilbibliotek med inriktning på mångspråk och integration. Biblioteket kommer att öppna i Kungsholmens bibliotek 20 januari 2020.

Kontakt

Lånecentralen kontaktas på epost ib.ssb@stockholm.se. Adressen kommer i framtiden att förändras som en del av den organisatoriska förändring som under året sker inom Stockholms stadsbibliotek. Denna förändring kommer att aviseras i god tid.
Ansvarig chef för det statliga uppdraget och den mångspråkiga lånecentralen är Anders Söderbäck, chef för enheten Digitala biblioteket och medier, anders.soderback@stockholm.se, telefon 08-508 31 150.

Stockholms stadsbibliotek kommer kontinuerligt att uppdatera den FAQ som finns på bibliotekets webbplats: https://biblioteket.stockholm.se/artikel/aktuellt-och-press

Senast uppdaterad
2022-12-02

Skriv ut

Till toppen av sidan