Flytt av lånecentralen för mångspråkig media

2019-10-22

Nu pågår en flytt av Internationella biblioteket. Flytten innefattar såväl den publika verksamheten som den mångspråkiga lånecentralen, vilka båda finns i Stockholms
stadsbiblioteks regi. Internationella bibliotekets publika verksamhet blir en del av Kungsholmens bibliotek i Stockholm, som i och med detta blir ett mångspråkigt profilbibliotek inom Stockholms stadsbiblioteks organisation.

Den nationella lånecentralen för mångspråkig media flyttar till nybyggda lokaler på Stockholms stadsarkiv Liljeholmskajen. Flytten innebär att vi tillfälligt stänger både lånecentral och publik verksamhet, men den långsiktiga ambitionen är att kunna utveckla och förbättra både den publika verksamheten för besökare på Internationella biblioteket och lånecentralens stöd till mångspråkig medieförsörjning för Sveriges bibliotek. 

Publik verksamhet           

Den 1 september 2019 stängde den publika verksamheten vid Internationella biblioteket för flytt. Biblioteket kommer att öppna i Kungsholmens bibliotek under vintern 2020.

Lånecentralen        

Lånecentralen kommer att stänga för flytt den 2 november 2019. Fram till dess det är möjligt att beställa fjärrlån eller depositioner från lånecentralen. Därefter packas beståndet ned för flytt till de nya lokalerna. Flytten ur de nuvarande lokalerna är komplicerad och vår bedömning är att den kommer ta runt två månader. Lånecentralen beräknas därför kunna öppna igen för nya beställningar den 7 januari 2020. I samband med flytten påbörjas också ett arbete med förbättrad logistik för depositioner och fjärrlån och ett utvecklat
stöd för mångspråkig medieförsörjning.

Under flytten kommer vi inte att ha möjlighet att ta emot återsända depositioner. Depositionstiden förlängdes därför redan i september till sex månader. Eventuella depositioner där depositionstiden inte är förlängd bör ändå inte återsändas under flytten, utan behållas tills ny information kommer.

Den mångspråkiga lånecentralen med ansvar för inköp, katalogisering och stöd för medieförsörjningen vid Sveriges bibliotek kommer organisatoriskt inom Stockholms stadsbibliotek att tillhöra enheten "Digitala biblioteket och medier". Verksamheten
flyttas till lokaler som är både billigare och bättre anpassade för logistik, depositioner och mediehantering. Här kommer också webbplatsen interbib.se att ha sin hemvist, och renodlas till att bli en tjänst inriktad mot Sveriges bibliotek.

Kontakt

E-postadressen ib.ssb@stockholm.se kommer fortsatt bevakas och besvaras tills annat meddelas. Adressen kommer i framtiden att förändras som en del av den organisatoriska förändring som under året sker inom Stockholms stadsbibliotek. Denna förändring
kommer att aviseras i god tid.
Ansvarig chef för det statliga uppdraget och den mångspråkiga lånecentralen är Anders Söderbäck, chef för enheten Digitala biblioteket och medier, anders.soderback@stockholm.se, telefon 08-508 31 150.

Stockholms stadsbibliotek kommer kontinuerligt att uppdatera den FAQ som finns på bibliotekets webbplats: https://biblioteket.stockholm.se/artikel/aktuellt-och-press

Senast uppdaterad
2019-10-22

Skriv ut

Till toppen av sidan