Förnyat Stadsbibliotek

Stadsbiblioteket har stora renoveringsbehov och tekniska brister som behöver åtgärdas. Men det räcker inte med tätning, färg och puts. Ett stadsbibliotek för allt fler stockholmare, med nya krav och förväntningar, behöver anpassas till verksamheten.

En förutsättning för upprustning och utvecklingen av Stadsbiblioteket är de politiska besluten. Både kulturnämnden och fastighetsnämnden fattade under hösten 2015 ett inriktningsbeslut för renovering och förnyelse av Stadsbiblioteket. Under 2017 byggnadsminnesförklarades Stockholms stadsbibliotek av Länsstyrelsen, vilket är ytterligare en aspekt som tas i beaktning.

Utredningen görs ihop med arkitektkontoren Caruso St John Architects och Scheiwiller Svensson.

På Stockholms stads sida finns mer information om projektet
Pressmeddelande: Arkitekt utsedd för utveckling av Stadsbiblioteket
Artikel om Adam Carusos arbete: Asplunds byggnad ska sjunga igen

 

 

 

Senast uppdaterad
2018-02-12

Skriv ut

Till toppen av sidan