Förnyat Stadsbibliotek

I mars 2012 togs ett utredningsbeslut i fastighetsnämnden och kulturnämnden att utreda om upprustning och utveckling av Stadsbiblioteket i Stockholm.

Stadsbiblioteket har stora renoveringsbehov och tekniska brister som behöver åtgärdas. Men det räcker inte med tätning, färg och puts. Ett stadsbibliotek för allt fler stockholmare, med nya krav och förväntningar, behöver anpassas till verksamheten. 

Stockholms stad har genomfört en arkitektupphandling och innan dess har det varit en prekvalificeringsrunda. Det betyder att arkitektkontoren har varit tvungna att uppfylla särskilda krav för att få delta. Bland dem som anmälde sig valdes de fem bäst lämpade arkitektkontoren ut och erbjöds lämna anbud. Det blir brittiska Caruso St John Architects, som tillsammans med Scheiwiller Svensson får uppdraget. En förutsättning för upprustning och utvecklingen av Stadsbiblioteket är de politiska besluten. Både Kulturnämnden och Fastighetsnämnden fattade under hösten 2015 ett inriktningsbeslut för renovering och förnyelse av Stadsbiblioteket.

Pressmeddelande: Arkitekt utsedd för utveckling av Stadsbiblioteket.
På Stockholms stads sida finns mer information om projektet.
Artikel om Adam Carusos arbete: Asplunds byggnad ska sjunga igen
Artikel i DN 2 oktober 2015
 

 

 

Senast uppdaterad
2017-04-12

Skriv ut

Till toppen av sidan