Biblioteksplan

Bibliotekslagen anger att alla Sveriges kommuner ska ha folkbibliotek, och att kommunerna ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Dessa långsiktiga, strategiska planer kallas biblioteksplaner och beslutas av kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt i biblioteksplanen utarbetar Stockholms stadsbibliotek årliga verksamhetsplaner. Där informerar Kulturförvaltningen om hur man tänker genomföra det uppdrag som kommunfullmäktige ger i samband med att stadens budget fördelas.

Här kan du läsa biblioteksplanen "Mer relevant än någonsin - Biblioteksplan 2022-2025" (pdf)

Strukturplanen är ett stöd i att förverkliga biblioteksplanens intention. Den tar fram förslag på åtgärder för en välfungerande infrastruktur som ger stockholmarna god tillgång till biblioteken utifrån biblioteksplanens och stadens riktning och styrning.

Här kan du läsa "Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2017-2020" (pdf)

Senast uppdaterad
2022-01-04

Skriv ut

Till toppen av sidan