Biblioteket möblerade bort stöket

Stockholms stadsbibliotek arbetar systematiskt på flera plan för att skapa trygga och välkomnande biblioteksrum, för både medarbetare och besökare. Det handlar till exempel om utbildning för personalen, tillgång till ordningsvakter och tydliga trivselregler. En annan metod är att arbeta med det fysiska biblioteksrummet.

Olle Ohlsson och Anna Ulfstrand.

Bibliotekarien Olle Ohlsson och enhetschefen Anna Ulfstrand i den nya barnavdelningen på Högdalens bibliotek. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

För ungefär fem år sedan hade Högdalens bibliotek återkommande problem med stök. Biblioteket har relativt små lokaler sett till antal besökare och detta bidrog till att det ofta uppstod intressekonflikter i rummet. Anna Ulfstrand är enhetschef för biblioteken i Enskede-Årsta-Vantör och minns en utmanande period.

– När jag tillträdde som chef 2018 var stök och bråk på Högdalens bibliotek den enskilt viktigaste frågan. Då befann vi oss i en period med stora problem och det fanns en ganska stor uppgivenhet bland personalen, säger Anna Ulfstrand.

Som en av flera åtgärder genomfördes en renovering av Högdalens bibliotek under hösten 2019 för att öka tryggheten. Olle Ohlsson är bibliotekarie i Högdalen och han deltog i renoveringsarbetet.  

– Jag tycker att biblioteket har en lugnare känsla nu. Tidigare var det slitet och trångt. Det blir tydligt att besökare respekterar biblioteksmiljön mer om det är snyggt och mysigt här, säger Olle Ohlsson.

Väggmålning på Högdalens bibliotek.

Den nya entrén i Högdalens bibliotek är resultatet av trygghetsrenoveringen. Väggmålningen är skapad av Salong Betong och tydliggör för besökarna var biblioteksrummet börjar. Foto: Stockholms stadsbibliotek. 

Resultatet blev att hela biblioteket möblerades om för att skapa en tydligare zonindelning för olika besöksgrupper. På så sätt försvann undanskymda hörn som annars riskerar att öppna upp för aktiviteter som är otillåtna enligt bibliotekens trivselregler. Biblioteket fick en ny entré, en ny barnavdelning, ny ungdomsavdelning och de publika datorerna flyttades ut till loungen där personalen har bättre översikt. Dessutom sänktes höjden på bokhyllorna för att skapa bättre överblick av rummet. Ljuddämpande gardiner sattes upp i taket och snart öppnas ytterligare en informationsdisk som gör att personalen kommer synas i biblioteksrummet på ett tydligare sätt.   

På grund av coronapandemin har man inte kunnat utvärdera vilka effekter renoveringen har haft på tryggheten, men Olle Ohlsson upplever att det är lugnt på deras bibliotek idag.

Att sätta fingret på en enskild åtgärd som ligger bakom denna utveckling är dock desto svårare.

– Det är svårt att säga hur stor effekt just renoveringen har haft på att det är lugnare på biblioteket idag. Det handlar även om att vi arbetar kontaktsökande och nätverkande med olika aktörer i lokalområdet och har ett bra samarbete med centrumvakterna, säger Olle.

Emrah Ercin.

Emrah Ercin, säkerhetssamordnare på Kulturförvaltningen. Foto: Stockholms stadsbibliotek. 

Utöver Högdalen har även biblioteken i Rinkeby och Gubbängen renoverats. Just nu pågår dessutom arbetet med att flytta Tensta bibliotek till nya lokaler.  Emrah Ercin arbetar som säkerhetssamordnare på kulturförvaltningen och enligt honom är Högdalen ett gott exempel på hur Stockholms stadsbibliotek arbetar med relativt enkla medel för att motverka stök och skapa trygga rum.   

– Genom enkla metoder som att möblera om, låta personalen bära profilkläder och att cheferna arbetade nära medarbetarna lyckades man skapa ett lugnt och harmoniskt bibliotek, säger Emrah Ercin.

Är du intresserad av att läsa mer om hur Stockholms stadsbibliotek arbetar för att stärka tryggheten för personal och besökare? Läs inlägget om de nya profilkläderna.

Biblioteksredaktionen 2022-01-03

 

Senast uppdaterad
2022-01-03

Skriv ut

Till toppen av sidan