Bibblix hjärta – digitala tjänster och prioriterade målgrupper

På skolgården leker barnen i vårsolen. Flickor spelar basket. Några pojkar klättrar i en ställning. Andra står och småpratar med varandra i olika grupper. Fritidspedagogerna spelar melodifestivallåtar ur en högtalare. Det är morgonrast på Kvarnbyskolan i Rinkeby. Bibliotekarierna Therese Flodqvist och Christopher Sander ska besöka låg- och mellanstadieklasser för att berätta om appen Bibblix.

Två flickor skriver på biblioteket i Rinkeby

Foto: Stockholms stadsbibliotek

När Stockholms stadsbibliotek lanserade Bibblix för fem år sedan fick nyheten om den världsunika digitala tjänsten medial spridning. En efterföljande kampanj i lokaltrafiken och informationsmaterial på stadens bibliotek bidrog till att stockholmarna fick upp ögonen för den nya e-boksappen för barn. Intresset var högt och Bibblix laddades ner flitigt. Efter en tid stod det dock klart att tjänsten inte nått ut till hela staden. Användningen var koncentrerad till innerstan och socioekonomiskt resursstarka stadsdelar. I särskilt utsatta områden var användningen låg. Insikten om dessa förhållanden föranledde Stockholms stadsbibliotek att dra igång en särskild kampanj för att nå ut bredare med appen. Christopher Sander och Therese Flodqvist var initiativtagare till projektet, som kom att få namnet ”Bibblix hjärta”.

– Förutom att sprida kunskap om Bibblix så syftade kampanjen till att inspirera barn att läsa, upptäcka nya böcker och uppsöka det lokala biblioteket. Vi ville också se om barn i dessa områden upplever sig ha tillgång till adekvat teknik och undersöka huruvida de får ett gott stöd i mötet med en digital bibliotekstjänst, säger Christopher.

Socioekonomiska utmaningar

Med Vision 2040 har Stockholm stad satt höga mål för hållbarhet, sammanhållning och social inkludering. Ytterstadsområden är genomgående högt prioriterade och vikten av att även digitala tjänster tillgängliggörs för alla stadens medborgare poängteras ofta. 

I Rinkeby är de socioekonomiska utmaningarna många. Enligt Statistiska centralbyrån är arbetslösheten, sjukskrivningarna och trångboddheten bland de högsta i Stockholm och medelinkomsten per hushåll med barn är bland de lägsta i staden. Enligt Stockholm stads Områdesfakta bor cirka två tusen barn i åldrarna 6-12 år i Rinkeby. Över 85% av barnen är antingen födda utomlands eller har två föräldrar som är det. Att uppmuntra och understödja barn i deras språkutveckling och uppmärksamma vikten av barns läsning är ett av bibliotekets centrala uppdrag. Det gäller även i arbetet med digitala tjänster. Med Bibblix hjärta görs en utåtriktad insats för att nå ut till stadens alla barn.

Barn och föräldrar läser tillsammans på biblioteket i Rinkeby

Foto: Stockholms stadsbibliotek

Ögonen på barnen växer när Therese och Christopher kliver in i klassrummet. Eleverna sitter avvaktande och nyfikna på sina platser, tittar på varandra, någon fnissar tyst. Läraren avslutar och lämnar över ordet till bibliotekarierna. ”Hej! Vi är från biblioteket och är här för att berätta om en app som heter Bibblix! Kan alla som vet vad en app är räcka upp handen?” inleder Christopher. Barnen i klass 4A räcker upp handen. ”Ok, toppen! Vill du berätta?” säger Therese och pekar på en av pojkarna.

Så börjar samtalet mellan barnen och bibliotekarierna. Barnen får presentera sig; namn och favoritbok. Det blir en tävling bland pojkarna om vem som läst flest böcker, och en spontan diskussion i klassen om huruvida Lasse-Maja är en roligare serie än "Handbok för superhjältar". Sedan kopplar Therese in storbildsskärmen och börjar visa Bibblix för barnen: ”Här kan man välja kategorier; spänning, fantasy och mysterier. Är det någon som kan gissa vad detta är för kategori?” säger hon och pekar på ett stort hjärta. ”Käääärlek” suckar barnen i kör. ”Ja, precis! Vi tänkte att vi skulle läsa högt ur en av böckerna” fortsätter Christopher och öppnar det första kapitlet i Mårten Melins mellanåldersromantiska ”Nästan nakna” vars text dyker upp på skärmen . Det blir lite oroligt i klassrummet, några börjar rodna, fnissa, vrida på sig i stolarna. Klassen läser tillsammans med bibliotekarierna: ”Måns och Emma har varit tillsammans ganska länge. Måns tycker Emma är finast i hela världen”. Rummet läser några sidor till fnitter varvat med pinsamma tystnader, innan workshopen fortsätter med att barnen sitter i små grupper med varsin surfplatta för att själva titta runt i appen. En lite busig pojke får en egen platta, han sjunker ner i en bok om hur bilar fungerar. ”Jag har nog aldrig sett honom så lugn. Han brukar aldrig läsa!” viskar läraren förtjust. När bibliotekarierna tackar för sig har hela klassen entusiastiskt lovat att dyka upp på avslutningskalaset på Rinkeby bibliotek. Och att berätta om appen Bibblix för syskon, föräldrar och släkt.

– Vi gick från rum till rum. En halvtimme med varje klass. Det kändes aldrig stressigt, och jag hann lära känna så många barn. Barnen stod i fokus, och de tyckte det var så kul! Sen när man rörde sig i området kände de igen mig – och jag kände igen dem. Vi hejade på varandra och kom varandra närmre, liksom. Det gav verkligen någonting på riktigt, säger Therese Flodqvist.

Familjer hittar till biblioteket

Under fyra dagar, utspridda över en månad besöker Therese och Christopher ett tjugotal av områdets låg- och mellanstadieklasser. Som avslutning arrangeras en fest på det lokala biblioteket. Det är trångt mellan bokhyllorna. Hundratals besökare har hittat till avslutningskalaset på Rinkeby bibliotek. Barnen kommer med teckningar och tävlingsbidrag. De möts av saft och ballonger. Pysselhörna och skrivarstuga. Stoj och skratt, kaksmulor på golvet. Personalen har för dagen en avslappnad inställning till bibliotekets regler. Många familjer besöker biblioteket för första gången. En pojke i nioårsåldern får nästan släpa in sina föräldrar och småsyskon som lite blygt och tveksamt velar i entrén.

Författaren Christina Wahldén pratar för barn på Rinkeby bibliotek

Foto: Stockholms stadsbibliotek

Den före detta kriminaljournalisten Christina Wahldén, barnboksförfattare sedan många år, är där för att berätta om sin bok Falafelflickorna; den första i serien om Hawa – en förortstjej som tampas med hedersförtryck genom att starta sin egen detektivbyrå. Barnen lyssnar uppmärksamt och står sedan i kö för att besöka Wahldéns författarskola som tillfälligt etablerat sig i bibliotekets hobbyrum.

– Jag minns särskilt en flicka som tagit med sina föräldrar till biblioteket. Hon var så stolt. Bibliotekarien tog mig åt sidan och sa: ”Det är så ovanligt att barnen har sina föräldrar med sig.” Då förstod jag att det här var en viktig grej. Att vi liksom hade nått fram, och skapat mervärden. Bibblix hjärta blev också ett sätt att nå vuxna – att öppna och visa upp biblioteket för dem, menar Therese Flodqvist.

Fokus på barnens behov

Idag har Bibblix hjärta genomförts i fyra olika stadsdelar och varit uppskattat av både barn, lärare, föräldrar och bibliotekarier runt om i staden. Erfarenheterna är många. Barnens nyfikenhet och engagemang är påtagligt. Tillgången till teknik är god, och skolorna erbjuder också tillgång till surfplattor (ofta iPads) och många tillåter också att barnen tar med sig plattor hem. Stödet från lärare och föräldrar varierar, och många barn saknar vuxna som kan hjälpa dem att förstå svårare instruktioner på svenska eller texter från bibliotek, skola och andra institutioner. I relation till vissa barn behöver samhället ta ett större ansvar.

– Den digitala omställningen påverkar alla delar av samhället, även biblioteket, som måste hitta sätt att balansera och bygga broar mellan den traditionella verksamheten och den digitala. Hur kan man se till att barn och familjer i socioekonomiskt utsatta områden inte halkar efter? Det är en stor och viktig utmaning, men skapar också utrymme för kreativitet och spännande möten med medborgarna, tycker Christopher.

– Det som delvis var unikt med det här projektet, och som nog bidrog till att det blev så bra, var att vi fick utforma kampanjen själva – med barnen och bibliotekets behov i fokus. Vi fick också goda resurser och möjlighet att avsätta adekvat tid. Det är bättre att göra några få projekt riktigt bra – än att göra många ytliga saker, tycker jag, avslutar Therese Flodqvist.

Coronapandemin har medfört att skolor av smittskyddsskäl valt att begränsa besökare och Bibblix hjärta har inte gått att genomföra sedan hösten 2019. När skolorna öppnar upp för besökare har Digitala biblioteket och medier för avsikt att återuppta projektet i samarbete med de lokala enheterna.

Biblioteksredaktionen 2021-10-15

Senast uppdaterad
2021-11-03

Skriv ut

Till toppen av sidan