Berättelsen om Bibi: En läsrobots öden och äventyr

Skärholmens bibliotek, september 2019.

 – Hon ska kunna dabba! Eller flossa?
 – Jag tycker han ska kunna göra High Five!
 – Vad kul om hon kunde säga ”Vad bra du läser”!

Förbättringsförslagen duggar tätt från andraklassarna i Skärholmen som är med och utvecklar bibliotekets läsrobot. Den humanoida roboten av modell ”Pepper” är cirka 120 centimeter hög och ser ut som en blandning av E.T. och en Teletubbie. Precis som Teletubbiesarna och E.T. är roboten sådär omedvetet gullig i både ansiktsuttryck och rörelser, så det är svårt att inte omgående knyta band till den. Och liksom Teletubbiesarna är roboten könlös, det är helt upp till betraktaren att bestämma. En annan likhet med Tinky Winky, Laa-Laa och de andra är att roboten har en rektangel mitt på magen. Rektangeln är en surfplatta. Det är på denna platta som roboten föreslår att barnen ska ”välja bok och sätta igång”. Boken de kan välja är ”Charlie, Charlie är du där?”, en bok i den populära serien ”Mystiska skolan”, skriven av Katarina Genar och illustrerad av Alexander Jansson.

Roboten reagerar på utvalda ställen i texten med rörelser och utrop. Kanske hjälper den även till med uttal och förklaringar av svåra ord? Barnen i Skärholmen ger förslag på hur robotens mjukvara kan utvecklas.

Läsroboten Bibi

Läsroboten med boken ”Charlie, Charlie är du där?” mitt på magen, fotograferad på Stadsbiblioteket. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Läshunden Teodora en inspiration

Idén att skaffa en robot till biblioteket kom från stadsbibliotekarie Daniel Forsman, som ett led i att vidareutveckla de olika sätt att högläsa som Stockholms stadsbibliotek arbetar med:

 – Roboten ger oss möjlighet att lära oss mer om röst-till-text-konvertering, maskinlärning och robotik. Kan vi väcka barns lust att lära sig mer om programmering och ny teknik samtidigt som vi verkar läsfrämjande och väcker deras läslust genom mötet med en robot? I så fall har vi lyckats i detta lustfyllda och utforskande projekt.

En inspiration i projektet var Teodora, vars husse arbetade som barnbibliotekarie på Stadsbiblioteket. Teodora är en ”läshund”, tränad att lyssna när någon läser högt för den. Barn i skolåldern kunde få en lugn stund tillsammans med hunden som lyssnade när de läste högt, utan att döma eller rätta ifall det blev fel. På biblioteket benämndes ofta projektet med läsroboten som ”en läshund i robotformat”.

Roboten Pepper köptes in till biblioteket för investeringsmedel från Kulturförvaltningen. Uppdraget att genomföra projektet gick till Digitala biblioteket, som utvecklade robotens mjukvara i samarbete med konsultföretaget Digital Edge.

Svenska Barnboksakademin var en tidig samtalspart i projektet. Barnboksakademin har sina sammankomster på Skärholmens bibliotek, och därför blev Skärholmens bibliotek ett bra ställe att förlägga utvecklingsarbetet på. Svenska Barnboksakademin bidrog med förslag på bra boktitlar, och valet föll på ”Charlie, Charlie är du där?”. Tillsammans med Bonniers förlag slöt Stockholms stadsbibliotek ett avtal med upphovspersonerna kring rättigheterna att använda verket. Projektet blev nu ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek, Digital Edge och Bonnier Carlsen.

Barnen bidrar i utvecklingen

Tillbaka till Skärholmens bibliotek. Ett par gånger i månaden under hösten 2019 kommer barnen, som går i årskurs 2 på Sätraskolan, till biblioteket tillsammans med sin lärare. Här får de träffa roboten, läsa högt för den och föreslå saker de tycker kan bli bättre. Gustav Nygren jobbar på Digitala biblioteket, och under hösten är det han som leder arbetet med att testa roboten så att mjukvaran kan utvecklas.

 – När två-tre barn träffar roboten delar de oftast automatiskt upp läsningen mellan sig och läser varannan sida. Och så hjälper de varandra ifall någon stakar sig eller läser fel. På det sättet blir roboten som en katalysator. Barnen är nyfikna på att komma vidare och läsningen blir ett gemensamt projekt. De lär sig av varandra istället för att någon är passiv när kompisen läser. Det blir heller inte någon skamfylld känsla ifall någon råkar läsa fel.

Gustav Nygrens roll är att iaktta hur barnen reagerar på roboten, och hur de tycker att roboten ska reagera eller ge respons. Dessutom upptäcker han svårlästa ord i boken, samt vilka ord och vilken typ av röster som roboten har svårt att uppfatta. Detta tar han vidare till Digital Edge, som utvecklar mjukvaran. På så sätt utvecklas roboten mellan varje tillfälle som barnen kommer till biblioteket. Att göra taligenkänningen mer känslig så att den klarar ljusa och volymsvaga barnröster, samt möjligheten att klicka på svåra ord för att höra hur de låter är ett par exempel på hur roboten utvecklas mellan gångerna.

Efter ett par månaders utvecklingsarbete med input från andraklassarna är mjukvaran så pass finjusterad att det är dags att presentera roboten för allmänheten. Men vad ska vi kalla den? Namnfrågan har varit aktuell sedan vår första träff med barnen. Vi bestämmer oss för Bibi! Författaren Katarina Genar tackar ja till att hålla en publik författarträff med högläsning.

Läsroboten Bibi och barn.

Barn möter Bibi på Skärholmens bibliotek. Foto: Stockholms stadsbibliotek. 

Bibi möter sin författare

Vid lunchtid en onsdag i november 2019 har ett 50-tal personer samlats i barnavdelningen på Skärholmens bibliotek. De flesta är barn i årkurserna 2 och 4, men några barnfamiljer är också på plats. Folk sitter trångt, och det är en förväntansfull stämning i publiken. Alla riktar blickarna mot ett meterhögt föremål, draperat med ett rött skynke.

Katarina Genar och läsroboten Bibi.

Katarina Genar läser högt ur sin bok ”Charlie, Charlie är du där?” för läsroboten Bibi på Skärholmens bibliotek 20 november 2019. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Katarina Genar tar plats på scengolvet, Gustav Nygren drar bort det röda skynket och väcker till publikens förtjusning Bibi till liv. Katarina Genar läser högt för roboten ur sin egen bok och ställer frågor som hon vet att Bibi kan svara på. Ganska ofta blir Bibi förvirrad, uppfattar inte frågorna och ger nonsenssvar. Katarina får upprepa frågorna och det blir mycket skratt och flams. Fjärdeklassarna har läst flera av Katarina Genars böcker och diskuterat dem i skolan. De är laddade med frågor till Katarina, och efter högläsningen blir det ett samtal mellan författare och publik innan det är dags för barnen att få komma närmare roboten och bekanta sig med Bibi.

Bibi på turné

I december 2019 var den första fasen av mjukvaruutveckling över. Tiden var inne för Bibi att få träffa barn på flera håll i staden. Två bibliotek i Stockholms södra förorter blev de första att husera Bibi. Kajsa Bergh arbetar som barnbibliotekarie på Skarpnäcks bibliotek. Hon tycker att träffarna med Bibi har varit givande och även om det ibland har förekommit tekniska svårigheter har roboten lyckats charma de deltagande barnen.

 – En del barn säger att de älskar henne! De vill krama henne och ta med henne hem. Någon tyckte att det skulle vara en bra idé att byta ut förskollärarna mot Bibi. I varje grupp finns några som är rädda i början. Jag brukar prata innan jag sätter igång henne, säga att människor har programmerat henne och att hon inte lever på riktigt. Sen kan man börja fantisera och låtsas att hon är en person. Det har varit roliga och lyckade träffar!

Lisa Dalenius är bibliotekarie i Östberga. Så här berättar hon om sina erfarenheter med Bibi:

 – Jag hade kortare träffar med tillsammans med mellanstadiebarn, två åt gången. De tyckte att det var jättespännande att prata med Bibbi. Några hade svårt att läsa vad som stod i boken och flera skulle gärna haft större text på Bibis skärm.

Med anledning av coronapandemin ställde Stockholms stadsbibliotek in all programverksamhet i bibliotekens lokaler från mitten av mars 2020. Bibis biblioteksturné i Stockholm blev därför avbruten.

Bibi på nya äventyr

Hösten 2020 återupptas samarbetet mellan biblioteket och Digital Edge. Bibi flyttar in i Kista bibliotek. Här lär sig roboten nya saker, mitt under rådande pandemi. Biblioteket håller digitala workshops med barn i åldrarna 9-12 år i syfte att utveckla ett gränssnitt där barn själva kan programmera Bibbi på olika sätt. Valfrid får anledning att återkomma till Bibis fortsatta öden och äventyr framöver!

Biblioteksredaktionen 2021-05-27

Senast uppdaterad
2021-05-27

Skriv ut

Till toppen av sidan